• Varadavinayak Ganesh Temple Mahad

  Varadavinayak Ganesh Temple Mahad

 • Kashi Vishwanath Temple Varanasi timings

  Varanasi – Kashi Vishwanath Temple

 • Vighneshwar Ganesh Temple Ozar

  Vighneshwar Ganesh Temple Ozar

 • Vijaya Vittala Temple Hampi

  Vijaya Vittala Temple Hampi

 • Virupaksha Temple Hampi

  Virupaksha Temple Hampi

 • banke-bihari-mandir

  Vrindavan – Banke Bihari ji Mandir

 • Wargal Vidya Saraswati Temple

  Wargal Vidya Saraswati Temple

 • Yamunotri temple

  Yamunotri Temple

 • Akkalkot temple

  Akkalkot – Vatavriksha Swami Samarth Temple